AZK2020-10-11T15:26:38+02:00

Informacje o projekcie

Po co to robimy?

Celem projektu jest wsparcie aktywności obywatelskiej Liderek organizacji i/lub grup nieformalnych oraz osób aktywnych społecznie na obszarze projektu, które znalazły się w sytuacji kryzysowej związanej z ich aktywnością społeczną. W ramach projektu oferujemy Liderkom dostęp do edukacji łączącej zdalne i tradycyjne metody pracy psychologicznej. Działania projektu nauczą Liderki lepiej radzić sobie i zarządzać kryzysem, a także pokażą, że można potraktować kryzys jako źródło informacji o potrzebie zmiany.
Liczymy, że udział w warsztatach, webinarach i konferencji podsumowującej, podtrzyma i wzmocni nie tylko same Liderki, ale również poprawi jakość i efektywność pracy animowanych przez nie organizacji i grup nieformalnych na wsi.

Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020, Priorytet 3. Aktywni obywatele.

Wspólna realizacja

Projekt Akademia Zarządzania Kryzysem dla Liderek społecznych na wsi jest realizowany jest wspólnie przez Kaszubski Uniwersytet Ludowy (KUL) oraz Fundację Aby chciało się chcieć (ACSC). Łączymy doświadczenia, zasoby, kompetencje obu organizacji jako Realizatorów projektu. Uniwersytetu Ludowego zajmującego się od 36 lat pozaformalną edukacją dorosłych na Kaszubach i Fundacji koncentrującej się na tworzeniu różnych form filmowych dokumentujących kulture Kaszub i Kaszubów.

Dzięki wspólnej realizacji zadania wchodzimy w nowy dla nas obszar aktywności i kompetencji związany z edukacją mieszaną/hybrydową, która łączy tradycyjne elementy transferu wiedzy i umiejętności z nowymi formami i kanałami przekazu (treści cyfrowe). Zadanie ma dla nas  innowacyjny i eksperymentalny charakter. Innowacyjny nie jest sam obszar interwencji, ale jest nim także zaoferowanie dostępu do Akademii i jej oferty edukacyjnej na wsi. Eksperymentem jest dla nas łączenie tradycyjnych form edukacji z treściami multimedialnymi/cyfrowymi i nowymi kanałami komunikacji.

Kalendarz działań

  • Konferencja upowszechniająca – Listopad

  • Webinaria otwarte – Październik/Listopad

  • Warsztaty umiejętności zarządzania konfliktem w ramach Akademii Zarządzania Kryzysem – Wrzesień – Październik

  • Rekrutacja do II edycji warsztatów – Sierpień – Wrzesień

  • Opracowanie programu i treści Akademii Zarządzania Kryzysem

  • I edycja warsztatów umiejętności zarządzania konfliktem (diagnoza) – Marzec – Czerwiec

  • Rekrutacja do I edycji warsztatów – Marzec

Aktualności

805, 2020

Rekrutacja do pierwszych warsztatów zakończona

Zakończyliśmy rekrutację do pierwszych, psychologicznych warsztatów umiejętności. Zgłosiło się 15 chętnych. Z żalem musieliśmy wybrać tylko 8 uczestniczek. Wszystkim dziękujemy za zainteresowanie. Po wakacjach planowana jest II edycja warsztatów. Będziemy rekrutować na nowo i testować nowy, ...

Materiały do pobrania

Galeria

Warsztaty online od kulis

W studio Akademii Zarządzania Kryzysem

Pierwsze zajęcia na platformie whereby.com