Jerzy Walkusz był twórcą wiejskim, dobrym i mądrym człowiekiem. Tworzył instrumenty ludowe i rekwizyty obrzędowe. Od wczesnej młodości przewodził grupom kolędniczym. Przez wiele lat kierował Regionalnym Zespołem Kaszubskim „Hopowianie”. Prowadził warsztaty i pokazy z rzeźby w drewnie i kowalstwa. Jest autorem płaskorzeźb: „Droga Krzyżowa” w Sanktuarium Królowej Kaszub w Sianowie i „Ukrzyżowanie” w sopockim ołtarzu wzniesionym podczas pielgrzymki papieża, w 1999 r. Przez ponad trzydzieści lat prowadził warsztaty etnograficzno-folklorystyczne na temat obrzędowości dorocznej w KUL w Wieżycy. Współpracował z GOK w Somoninie oraz z Oddziałem Gdańskim Stowarzyszenia Twórców Ludowych. W zabytkowej chacie, wybudowanej przez swego dziada z serdecznością podejmował wszystkich gości zainteresowanych kaszubską kulturą.
Za swoją działalność otrzymał Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, jak również nagrodę im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” w 2014.

Program wydarzenia Walkuszowa Kuźnia Pamięci

Aktualności

Galeria