Nestor Stężyca. Bingo !

Klub Nestor w Stężycy wznowił działalność po przerwie świątecznej . Uczestniczki projektu zaprosiły rehabilitantkę Darię Michalską, która przeprowadziła z nimi gimnastykę dla seniorów.
Panie grały również w gry planszowe, z których największym zainteresowaniem cieszyło się słynne Bingo!

Projekt „NESTOR – standard wsparcia osób starszych w Powiecie Kartuskim” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Powiązane