Ułatwienia dostępu

Ja, Ty, My … Sąsiedzi

KASZUBSKI UNIWERSYTET LUDOWY

JA, TY, MY... SĄSIEDZI - to kompleksowy program wspierania samoorganizacji i aktywizacji obywatelskiej w wiejskich sąsiedztwach powiatu kartuskiego

Możliwość otrzymania wsparcia finansowanego na wasze wydarzenia, wsparcia merytorycznego pod kątem potrzeb twojej grupy, wsparcia coachingowego pod kątem potrzeb twojej grupy

Działania:

1. ŁAWA SĄSIEDZKA – samoorganizacja obywatelska

Celem ławy jest zainicjowanie i rozwijanie procesu samoorganizacji sąsiedzkich organizacji i grup nieformalnych oraz rozpoznania własnych zasobów i potencjałów służących podejmowaniu sąsiedzkiej aktywności.

2. SĄSIEDZTWO DLA RODZINY

Celem zadania jest wsparcie psychologiczne Liderek/ów i ich rodzin w sytuacji kryzysu. Jego źródłem może być wypalenie”, konflikty w relacjach, utrata sensu dalszego działania.

3. Aktywizacja sąsiedztw – WYDARZENIA SĄSIEDZKIE

Wspieranie procesu planowania i realizacji mikrowydarzeń sąsiedzkich. Planujemy wsparcie łącznie 20 wydarzeń sąsiedzkich w latach 2023-2025.

4. SĄSIEDZTWO UCZĄCE SIĘ

Celem działania jest poprawa jakości działań/inicjatyw sąsiedzkich, dzięki zapewnieniu dostępu liderkom/om i członkom organizacji/grup nieformalnych do:

– oferty wsparcia edukacyjnego w formie warsztatów/spotkań uczących (60 godz.)

– oferty udziału w wyjazdach studyjnych pokazujących potencjał lokalnych zasobów pamięci, kultury, języka kaszubskiego oraz możliwości wykorzystania tego potencjału dla inicjowania i rozwijania różnych form aktywności sąsiedzkiej (2 wyjazdy) w 2025.

Zadanie dofinansowane ze środków otrzymanych z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) w ramach Rządowego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Otwieramy rekrutację do projektu Ja, Ty, My - Sąsiedzi 2024

Otwieramy rekrutację do projektu . Chcesz wziąć udział kliknij na poniższy link

Ja, Ty, My…Sąsiedzi 2023