Władze

KASZUBSKI UNIWERSYTET LUDOWY

Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego na posiedzeniu w dniu 01.07.2017 dokonał wyboru Przewodniczącego i Członków Rady Fundacji KUL, która ukonstytuowała się następująco:

Prof.dr hab. Cezary Obracht – Prondzyński – przewodniczący Rady Fundacji
Janina Kwiecień – członek Rady Fundacji
dr Tomasz Maliszewski – członek Rady Fundacji
Tomasz Damaszk – członek Rady Fundacji
Radosław Kamiński – członek Rady Fundacji
Łukasz Richert – członek Rady Fundacji
Edmund Zmuda Trzebiatowski – członek Rady Fundacji

16.10.2017 r. Rada Fundacji powołała na kolejną kadencję Zarząd Fundacji Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w składzie:

Mariusz Mówka – Prezes Zarządu Fundacji
Sulisława Borowska – Członek Zarządu Fundacji