Ułatwienia dostępu

Władze

KASZUBSKI UNIWERSYTET LUDOWY

Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego na posiedzeniu w dniu 20.07.2020 dokonał wyboru Przewodniczącego i pięciu Członków Rady Fundacji KUL: 

Prof.dr hab. Cezary Obracht – Prondzyński – przewodniczący Rady Fundacji
Janina Kwiecień – członek Rady Fundacji
dr hab. Tomasz Maliszewski, prof. AMW – członek Rady Fundacji
Tomasz Damaszk – członek Rady Fundacji
Radosław Kamiński – członek Rady Fundacji
Łukasz Richert – członek Rady Fundacji

W dniu 03 listopada 2020 r. Rada Fundacji wybrała dr hab. Tomasza Maliszewskiego, prof. AMW, na Wiceprzewodniczącego Rady oraz p. Łukasza Richerta na Sekretarza Rady.

03 listopada 2020 r. Rada Fundacji powołała Zarząd Fundacji Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego, w składzie:

Mariusz Mówka – Prezes Zarządu Fundacji
Sulisława Borowska – Członek Zarządu Fundacji