Ułatwienia dostępu

PROO-1a Edycja 2023

KASZUBSKI UNIWERSYTET LUDOWY

.

W ramach działania:

Opracowanie lub aktualizacja strategii rozwoju organizacji

Zatrudnienie pracownika ds. dywersyfikacji przychodów i promocji

Promocja marki KUL

Realizacja warsztatów sztuki i rękodzieła

Remonty pomieszczeń