Ułatwienia dostępu

PWRUL 2023-2025 – Kaszubska Kuźnica Pamięci

KASZUBSKI UNIWERSYTET LUDOWY

Kaszubska Kuźnica Pamięci to partnerstwo uniwersytetu ludowego i 8 wiejskich grup nieformalnych/organizacji dla wzmocnienia ich potencjału instytucjonalnego/ludzkiego i programowego.

Planowane działania służą rozwijaniu działań aktywizujących społeczności wiejskie wokół dziedzictwa przeszłości „mała historia”.

Zadanie kapitalizuje doświadczenia Oferenta z realizacji działań na rzecz wspierania aktywności kobiet dla rozwoju edukacji obywatelskiej i aktywizacji wspólnot lokalnych.

W ramach projektu:

Kaszubska Kuźnica Pamięci 2023 – Organizacja wydarzeń lokalnych

Publikacja o WKP – Kaszubska Kuźnica Pamięci 2023