Ułatwienia dostępu

Nowe przestrzenie kultury

KASZUBSKI UNIWERSYTET LUDOWY

Kogotyp MInisterstwa Kultury i Dziedzictwa NArodowego z informacją o źródle dofinansowania

Proponujemy nową formę (format) edukacji kulturalnej zorientowanej na nietradycyjne, praktyczne i kreatywne metody uczenia edukatorów-animatorów kultury. Zajęcia w formie kursów pobytowych (1 kurs = 2 zjazdy, łącznie 60 godzin) oraz możliwość udziału w letnich praktykach terenowych. 
Uczestnicy opłacają tylko koszty noclegu w KUL.

Zdobyta wiedza i praktyczne umiejętności pozwolą absolwentom odpowiadać na różnorodne potrzeby społeczne w zakresie edukacji kulturalnej, rozwijać świadome współuczestnictwo w kulturze, przeciwdziałać izolacji aktywistów/tek i środowisk realizujących działania kulturalne na obszarach wiejskich i w małych miastach.

„Nowe przestrzenie kultury” łączą sposoby pracy grundtvigiańskiego uniwersytetu ludowego (wspólnota ucząca się oraz dialogiczność) z elementami pedagogiki intuicyjnej włączającej elementy ruchu i zabawy, improwizacji uczącej reagować edukatorów-animatorów na potrzeby lokalnych wspólnot.