Ułatwienia dostępu

Nestor 2.0

KASZUBSKI UNIWERSYTET LUDOWY

Bo wiek to tylko liczba...

Bo wiek to tylko liczba…

 

a „Senior” to tylko słowo… uczestnicy projektu Nestor 2.0 są wulkanami energii, pomysłów, dystansu do siebie oraz poczucia humoru i są dowodem na to, że wiek to tylko liczba.

Możliwość  spotkania się w większym gronie, wyjścia z domu i wspólnej wymiany umiejętności oraz doświadczeń to główne atuty działania 4 klubów Nestor 2.0 w Gołubiu, Kaplicy, Szopie i Kamienicy Szlacheckiej. Łącznie około 60 osób, a łącznie z zajęciami z pogotowia cyfrowego to prawie 120 osób, które miały okazję brać udział w różnych aktywnościach przygotowanych przez Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy w partnerstwie z Fundacją Aby Chciało się Chcieć.

Zapytacie w jakich? 

Z  komunikacji międzypokoleniowej, warsztatach teatralnych, rękodzielniczych, cyfrowych i poprawiających samopoczucie oraz sprawność – bo w zdrowym ciele zdrowy duch!

To jednak nie koniec – bo nowości, które czekały na seniorów dotyczyły także: wolontariatu, webinarów (szkolenia i wykłady online – które można oglądać w dowolnym czasie), stworzenie filmu – który połączył pokolenia i pokazał jak wiele każdy z uczestników wnosi do życia swojego i innych. Dużym zainteresowaniem cieszyło się także pogotowie cyfrowe – odkryte zostały funkcje urządzeń ale i też pokazane zostały możliwości platform np. prozdrowotnych i innych. Wisienką na torcie ale i ogromną niespodzianką był wyjazd seniorów do Gdańska do Centrum Solidarności i na piknik seniorów.

Projekt się skończył, czyli teraz już nic?

Ależ nie – każde działania, które dają możliwość na poznanie się, spędzenie wspólnie czasu i wyjścia z  domu przy odpowiednim wsparciu, często tylko merytorycznym powodują, że te kluby seniora mają chęć spotykać się nadal. Znajomości zawarte podczas spotkań przełożyły się na kontakty towarzyskie utrzymywane już „prywatnie”, a cały program dał „seniorom” powiem młodości i otworzył nowe możliwości do aktywnego życia

Cyfrowa biblioteka Seniora

A tak między nami...

Film dokumentalny składający się z opowieści o tym, co w życiu jest ważne.

Realizacja: Ewelina Karczewska-Luhm, Sulisława Borowska, Dominik Szyca, Piotr Zatoń. 

Udział wzięli: Wiesława Armatowska, Maria Birr, Wartysław Borowski, Maria Budhierejt, Maria Dysarz, Agnieszka Klinkosz, Andrzej Klinkosz, Kazimiera Klinkosz, Teresa Kożyczkowska, Elżbieta Majkowska, Franciszek Malicki, Pelagia Nakielska, Stanisław Ners, Teresa Pobłocka, Genowefa Rychert, Urszula Sadowska, Zofia Socha, Kazimierz Zdrojewski oraz Halszka Zatoń.

Produkcja: Kaszubski Uniwersytet Ludowy oraz Fundacja Aby Chciało Się Chcieć w ramach zadania „Nestor 2.0”

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2022

Trwałość projektu

KASZUBSKI UNIWERSYTET LUDOWY zobowiązuje się do zachowania trwałości projektu „NESTOR 2.0” w okresie 12 miesięcy od dnia zakończenia realizacji projektu tj. od 01.07.2023 – 30.06.2024 roku, w zakresie: świadczenia usług społecznych w postaci działań animacyjnych (spotkań, warsztatów, wykładów) w 4 Klubów Nestora w Szopie, Kaplicy, Kamienicy Szlacheckiej, Gołubiu dla 48 osób.

Zakres oferty oraz liczba faktycznie uruchomionych miejsc będzie adekwatna do bieżącego zapotrzebowania zdiagnozowanego na terenie gminy. Informacja nt. trwałości została umieszczona na stronie internetowej https: kul.org.pl

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2022

Galeria