WŁADZE

Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego na posiedzeniu w dniu 14.06.2014 dokonał wyboru Przewodniczącego i Członków Rady Fundacji KUL, która zebrała się w dniu 26.01.2015 r. i ukonstytuowała się następująco:

Prof.dr hab. Cezary Obrach – Prondzyński – przewodniczący Rady Fundacji
Andrzej Mirosławski – wiceprzewodniczący Rady Fundacji
dr Tomasz Maliszewski – sekretarz Rady Fundacji
Zyta Górna – członek Rady Fundacji
Andrzej Klasa – członek Rady Fundacji
Łukasz Richert – członek Rady Fundacji
Edmund Zmuda Trzebiatowski – członek Rady Fundacji

Tego samego dnia (26.01.2015 r.) Rada Fundacji powołała na kolejną kadencję Zarząd Fundacji Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w składzie:

Marek Byczkowski – Prezes Zarządu Fundacji
Irena Maciejczyk – Członek Zarządu Fundacji
Lucyna Radzimińska – Członek Zarządu Fundacji