Ułatwienia dostępu

Prof. Cezary Obracht-Prondzyński i Sulisława Borowska w Pomorskiej Radzie Kultury! Gratulujemy!

Przewodniczący Rady Fundacji Kaszubski Uniwersytet Ludowy – prof. Cezary Obracht-Prondzyński oraz Sulisława Borowska, członek Zarządu KUL zostali wybrani do Pomorskiej Rady Kultury. 'Idea utworzenia Rady wywodzi się bezpośrednio z potrzeby zacieśnienia wzajemnych kontaktów oraz wymiany spostrzeżeń i doświadczeń pomorskich środowisk kulturalnych oraz Samorządu Województwa Pomorskiego’. Bardzo się cieszymy i gratulujemy!:) fot. K.Misztal i E. Karczewska