Ułatwienia dostępu

Wybór oferty na film “Historie z tej ziemi”

Mając na uwadze spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu oraz przyjęte kryteria oceny, Komisja oceniająca wybrała n/w podmiot na wykonawcę filmu dokumentalnego  “Historie z tej ziemi”:   PUH PIK Piotr Zatoń Ul. Wojska Polskiego 23A 83-320 Sulęczyno.   Protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 3/2021 dostępny tutaj