Informacja o wyborze oferty

Informujemy o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zapytania ofertowego nr 4/2021 w sprawie budowy naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 23 kWp. Nadesłano 5 ofert. W postępowaniu największą liczbę punktów otrzymała oferta firmy ECO4PLANET Sp. z o.o. Ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa. Załączniki: Protokół Komisji