Ułatwienia dostępu

Otwieramy rekrutację na warsztaty grancarskie

Zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach garncarskich organizowanych na Kaszubskim Uniwersytecie Ludowym. Warsztaty odbędą się w formie 2 zjazdów (2 sesji), podczas których  zapoznamy się z garncarską tradycją naszego regionu oraz praktycznie przejdziemy proces od nauki ręcznego modelowania prostych form, toczenia naczyń na kole garncarskim, podbarwiania wyrobów, suszenia, wypalania, malowania i glazurowania, itp., aż do gotowego wyrobu. Do udziału zapraszamy nauczycieli, instruktorów placówek kultury, ośrodków pracy pozaszkolnej, domów […]