Ułatwienia dostępu

KASZUBSKI UNIWERSYTET LUDOWY

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup 5 zestawów materiałów do przeprowadzenia zajęć rękodzielniczych malowania na porcelanie

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2018 prowadzone w trybie rozeznania rynku na zakup 5 zestawów materiałów do przeprowadzenia zajęć rękodzielniczych
malowania na porcelanie na zakup 5 zestawów materiałów do przeprowadzenia zajęć rękodzielniczych malowania na porcelanie w ramach projektu „NESTOR – standard wsparcia osób starszych w Powiecie Kartuskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej: 6 Integracja, Działania: 6.2 Usługi
społeczne, Poddziałania: 6.2.2 Rozwój usług społecznych.
Szczegóły: Zapytanie_5 pakietów materiałów na zajęcia z rękodzieła