Ułatwienia dostępu

Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu kartuskiego

KASZUBSKI UNIWERSYTET LUDOWY

Dużo wyzwań, doświadczeń, twórcza atmosfera podczas warsztatów i dobra energia towarzyszy zarówno uczestnikom projektu, jak i pracownikom instytucji prowadzących zajęcia i spotkania. Projekt podzielony jest na dwie edycje i łącznie będzie realizowany w 2017-2018 r.

Jest to projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym”.

Partnerzy realizujący projekt: Powiat Kartuski, Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej w Kartuzach, Somoninie, Przodkowie, Żukowie i Chmielnie.