Ułatwienia dostępu

Architektura dla miejsca. Warsztaty obywatelskie

KASZUBSKI UNIWERSYTET LUDOWY

 

W dniach 23-29 czerwca wraz ze studentami i kadrą Katedry Projektowania Środowiskowego Politechniki odbywa się w Wieżycy i na terenie wsi Piotrowo. W działania edukacyjne słuchaczy włączyliśmy mieszkańców, którzy w trakcie studiów terenowych dzielili się swoją wiedzą, pamięcią i doświadczeniami.

W proces edukacji włączyliśmy także nietypowe źródło o tradycyjnej zabudowie wsi Piotrowo, w postaci prac malarstwa poplenerowego z przełomu lat 80 i 90 XX wieku, organizowanych w Kaszubskim Uniwersytecie Ludowym. Jednym z zadań słuchaczy była identyfikacja i inwentaryzacja uwiecznionych na płótnie zabudowań.

Przyszli architekci, na podstawie rozmów z mieszkańcami wypracują 3 scenariusze rozwoju (odnowy) wsi Piotrowo. Zostały one przedstawione zainteresowanym mieszkańcom Piotrowa oraz zaproszonym gościom podczas otwartej  prezentacji w dniu 29 czerwca.

W trakcie wykładów otwartych uczestnicy uczyli się tradycyjnych technik budowlanych, wykorzystując lokalne materiały (glina z Piotrowa). Dzięki wykładowcom z Polski , Danii i Wielkiej Brytanii uczestnicy wykładu otwartego mogli zapoznać się z najnowszymi trendami w projektowaniu proekologicznym (recyrkularnym) wykorzystującym tradycyjne, naturalne materiały budowlane (glina, słoma, konopie).