AZK2020-10-11T15:26:38+02:00

Informacje o projekcie

Po co to robimy?

Celem projektu jest wsparcie aktywności obywatelskiej Liderek organizacji i/lub grup nieformalnych oraz osób aktywnych społecznie na obszarze projektu, które znalazły się w sytuacji kryzysowej związanej z ich aktywnością społeczną. W ramach projektu oferujemy Liderkom dostęp do edukacji łączącej zdalne i tradycyjne metody pracy psychologicznej. Działania projektu nauczą Liderki lepiej radzić sobie i zarządzać kryzysem, a także pokażą, że można potraktować kryzys jako źródło informacji o potrzebie zmiany.
Liczymy, że udział w warsztatach, webinarach i konferencji podsumowującej, podtrzyma i wzmocni nie tylko same Liderki, ale również poprawi jakość i efektywność pracy animowanych przez nie organizacji i grup nieformalnych na wsi.

Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020, Priorytet 3. Aktywni obywatele.

Wspólna realizacja

Projekt Akademia Zarządzania Kryzysem dla Liderek społecznych na wsi jest realizowany jest wspólnie przez Kaszubski Uniwersytet Ludowy (KUL) oraz Fundację Aby chciało się chcieć (ACSC). Łączymy doświadczenia, zasoby, kompetencje obu organizacji jako Realizatorów projektu. Uniwersytetu Ludowego zajmującego się od 36 lat pozaformalną edukacją dorosłych na Kaszubach i Fundacji koncentrującej się na tworzeniu różnych form filmowych dokumentujących kulture Kaszub i Kaszubów.

Dzięki wspólnej realizacji zadania wchodzimy w nowy dla nas obszar aktywności i kompetencji związany z edukacją mieszaną/hybrydową, która łączy tradycyjne elementy transferu wiedzy i umiejętności z nowymi formami i kanałami przekazu (treści cyfrowe). Zadanie ma dla nas  innowacyjny i eksperymentalny charakter. Innowacyjny nie jest sam obszar interwencji, ale jest nim także zaoferowanie dostępu do Akademii i jej oferty edukacyjnej na wsi. Eksperymentem jest dla nas łączenie tradycyjnych form edukacji z treściami multimedialnymi/cyfrowymi i nowymi kanałami komunikacji.

Kalendarz działań

  • Konferencja upowszechniająca – Listopad

  • Webinaria otwarte – Październik/Listopad

  • Warsztaty umiejętności zarządzania konfliktem w ramach Akademii Zarządzania Kryzysem – Wrzesień – Październik

  • Rekrutacja do II edycji warsztatów – Sierpień – Wrzesień

  • Opracowanie programu i treści Akademii Zarządzania Kryzysem

  • I edycja warsztatów umiejętności zarządzania konfliktem (diagnoza) – Marzec – Czerwiec

  • Rekrutacja do I edycji warsztatów – Marzec

Aktualności

2711, 2020

Konferencja online “Kryzys – aby chciało się chcieć”

Zbliżamy się do końca działań projektowych w ramach zadania Akademia Zarządzania Kryzysem.Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem kryzysu/konfliktu oraz tym jak sobie z nimi radzić.Przed nami konferencja końcowa online, 27.11. w piątek - początek online o godz. 18:00.Linki ...

2109, 2020

Ruszamy z rekrutacją do II edycji warsztatów umiejętności!

Kaszubski Uniwersytet Ludowy (KUL) oraz Fundacja Aby chciało się chcieć (ACSC) zapraszają do udziału w II edycji warsztatów "Akademia Zarządzania Kryzysem". Jeśli działasz w lokalnym stowarzyszeniu, KGW, grupie nieformalnej i poszukujesz wsparcia w związku ze swoją ...

1106, 2020

Wykłady online o komunikacji

Pierwsze materiały do samodzielnej pracy w domu W ramach pierwszej edycji warsztatów powstały pierwsze dwa filmy z rejestracją wykładów/prezentacji Basi Liedtke-Kątnik. Oba dotyczące problemów związanych z tym jak się komunikujemy, i jak robić to efektywniej: ...

Materiały do pobrania

Galeria

Warsztaty online od kulis

W studio Akademii Zarządzania Kryzysem

Pierwsze zajęcia na platformie whereby.com