Ułatwienia dostępu

Wybór oferty na film „Historie z tej ziemi”

Mając na uwadze spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu oraz przyjęte kryteria oceny, Komisja oceniająca wybrała n/w podmiot na wykonawcę filmu dokumentalnego  „Historie z tej ziemi”:   PUH PIK Piotr Zatoń Ul. Wojska Polskiego 23A 83-320 Sulęczyno.   Protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 3/2021 dostępny tutaj

Zapytanie ofertowe!

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2021 z dnia 23.03.2021 r. dot. wyboru na wykonawcę filmu dokumentalnego  “Historie z tej ziemi”, na który złożą się opowieści mieszkańców Kaszub krążące wokół wzajemnych relacji Niemców, Polaków i Kaszubów w I połowie XX w. w  ramach projektu „NESTOR – standard wsparcia osób starszych w Powiecie Kartuskim” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Zapraszamy do zapoznania się z warunkami zamówienia  i składania ofert.  […]

Unieważnienie zapytania ofertowego

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 1/2021 Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy informuje o unieważnieniu zapytania, w związku z koniecznością dokonania zmian w przedmiocie zamówienia. Zapytanie dotyczyło wyboru wykonawcy filmu dokumentalnego „Historie z tej ziemi”, na który złożą się opowieści mieszkańców Kaszub krążące wokół wzajemnych relacji Niemców, Polaków i Kaszubów w I połowie XX w.  Informacja dostępna tutaj

Zapytanie ofertowe!

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2021 z dnia 26.02.2021 r. dot. wyboru na wykonawcę filmu dokumentalnego  „Historie z tej ziemi”, na który złożą się opowieści mieszkańców Kaszub krążące wokół wzajemnych relacji Niemców, Polaków i Kaszubów w I połowie XX w. w  ramach projektu „NESTOR – standard wsparcia osób starszych w Powiecie Kartuskim” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Zapraszamy do zapoznania się z warunkami zamówienia  i składania ofert.  […]