Ułatwienia dostępu

DAMrocka Chmielno

KASZUBSKI UNIWERSYTET LUDOWY

Wydarzenie Wiejska Kuźni Pamięci DAMrocka Chmielno na Grodzisku, którego inicjatorkami są Witosława Koprowska oraz Kinga Szulc.

WKP Damrocka plakat

W dniu 19.08.2023 r. o godz. 17 rozpoczęło się wyjątkowe wydarzenie Wiejska Kuźni Pamięci DAMrocka Chmielno na Grodzisku, mające na celu „ożywić” postać księżniczki Damroki, która zasłynęła w sposób szczególny historyczny i symboliczny dla Chmielan. Wydarzenie odbyło się na terenie średniowiecznego Grodziska, gdzie uczestnicy symbolicznie przeszli przez tzw. Złote Drzwi Damroki, które stanowiły zaproszenie na gościnę i otwarcie niewykorzystywanego potencjału terenu dla mieszkańców i letników. Rodzinne rękodzielnicze warsztaty odbyły się w przygotowanych na ten cel tematycznych namiotach, w tym warsztat biżuterii średniowiecznej, makram, lalek-motanków oraz dzwonków Damroki. Celem warsztatów była aktywna integracja międzypokoleniowa poprzez ocalenie od zapomnienia postaci Damroki, Grodziska i symboli dziedzictwa małej ojczyzny. Podczas wydarzenia w Grodzie Damroki Reanimatorki projektu dokonały prezentacji projektu WKP DAMrocka Chmielno, a także odbyły się dwie prelekcje historyczno-archeologiczne o terenie Grodziska wraz z panelem dyskusyjnym z aktywnym udziałem mieszkańców. Uczestnicy mogli również pozostawić „ślad” na postawionych w specjalnych ramach drzwiach w Grodzie Damroki, wspólnie tworzyć mural legendy o Damroce oraz namalować portret jej wizerunku. Zwieńczeniem WKP DAMrocka Chmielno na Grodzisku II edycja był koncert zespołu Michalove – tradycyjnego śpiewu pieśni wielogłosowych przy akompaniamencie akordeonu, bębnów i handpanu, a także symboliczne rozpalenie ognia, symbolizującego domowe palenisko Grodu Damroki, zapraszającego wszystkich gości do wzajemnego poznania się i integracji przy wspólnym poczęstunku. Wydarzenie zakładało udział 100 uczestników, jednak zainteresowanie przerosło oczekiwania organizatorów, gdyż łącznie w wydarzeniu uczestniczyło ok. 250 osób. Ponadto, odbyła się integracja osób będących ofiarą wojny na Ukrainie (ok. 15 osób) z lokalną społecznością, poprzez wspólne uczestnictwo w warsztatach, prelekcji, pikniku przy ognisku, a także poznaniu rękodzieła ukraińskiego na warsztacie motanków prowadzonym przez rękodzielniczkę z Ukrainy oraz tradycyjnego śpiewu pieśni wielogłosowych w utworach ukraińskich podczas koncertu zespołu Michalove.

________________________________________________________________________________________________________________

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030