Ułatwienia dostępu

DOM & ZIEMIA
Letnia Szkoła 2023 Wieżyca – Piotrowo

KASZUBSKI UNIWERSYTET LUDOWY

DOM & ZIEMIA Letnia Szkoła 2023 Wieżyca – Piotrowo wydarzenie z cyklu ARCHITEKTURA DLA MIEJSCA.

W dniach 3 – 8 lipca 2023 r. ponownie gościliśmy studentów Architektury Politechniki Gdańskiej w ramach zadania Katedry Projektowania Środowiskowego Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej DOM & ZIEMIA Letnia Szkoła 2023 Wieżyca – Piotrowo wydarzenie z cyklu ARCHITEKTURA DLA MIEJSCA. Projekt finansowany ze środków Konkursu Innowacji Dydaktycznych Politechniki Gdańskiej.

Tematem tegorocznej edycji Szkoły Letniej było zastosowanie tworzywa roślinnego w projektowaniu odpornych ekosystemów wsi i miast.

Odbyły się wędrówki po lesie, polach, łąkach i torfowiskach oraz po wiejskich ogródkach. Korzystając z obserwacji terenowych wykonali interaktywną mapę roślinności, powiązany z nią katalog roślin oraz projekt zieleni wokół przystanku rowerowego w Piotrowie. Były też opowieści o sposobach wykorzystania rodzimej roślinności przez dawnych mieszkańców Kaszub oraz o współczesnym znaczeniu tworzywa roślinnego w kształtowaniu zdrowego środowiska zbudowanego.

Kulminacją zadania było wspólne z mieszkańcami Piotrowa urządzenie zieleni według wybranego projektu w ramach naszego zadania Piotrowo odnowa przystani rowerowej współfinansowanego ze środków finansowych Gminy Somonino.

Koniec szkoły letniej odbyło się otwarcie odnowionej przystani połączone z festynem sąsiedzkim w Piotrowie przygotowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich „Piotrowianie” oraz mieszkańców Piotrowa.

Poniżej przedstawiamy rezultaty tego zadania.

Zbiorowiska i gatunki roślin lokalnych

skanuj w aplikacji ArcGIS Field Maps.

Katalog roślin Piotrowo
Piotrowo-projekt wykonawczy-roboczy