Naszą wieloletnią działalność prowadziliśmy przy współpracy bądź pod patronatem min. takich instytucji jak: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Stowarzyszenie Polskich Uniwersytetów Ludowych, Kuratorium Oświaty i Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

Dbając o optymalne wykorzystanie struktury organizacyjnej KUL-u podjęliśmy decyzję o usamodzielnieniu się i przejściu na tzw. „własny rachunek”. 7 października 2004 roku Kaszubski Uniwersytet Ludowy uzyskał własną osobowość prawną, kontynuując działalność jako fundacja. Dzięki temu staliśmy się organizacją elastyczną i zdolną do szybkich reakcji na potrzeby otaczającej nas rzeczywistości, co nie jest bez znaczenia w dobie wejścia i pierwszych lat funkcjonowania Polski w ramach UE.

Dzisiaj nieustannie czerpiemy z dorobku naszej ponad dwudziestoletniej działalności, a dzięki przeprowadzonym zmianom jesteśmy przygotowani na nowe wyzwania i śmiało patrzymy w przyszłość.