Ułatwienia dostępu

Hopowskie dni sąsiedzkie
grupa nieformalna Rada Sołecka z Hopowa

KASZUBSKI UNIWERSYTET LUDOWY

Grupa nieformalna Rada Sołecka z Hopowa od czerwca 2021 do listopada 2021r. realizowała projekt pod nazwą „Hopowskie dni sąsiedzkie” w ramach konkursu grantowego „Ja, Ty, My – Sąsiedzi. Edycja 2021”.

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

I.„FESTIWAL TALENTÓW – czyli sąsiad potrafi”. Festiwal odbył się już po raz drugi i został poświęcony prezentacji talentów i pasjom mieszkańców Hopowa i okolic. Miejscem spotkania był plac przy Kościele pw. Nawiedzenia N. M. P. w Hopowie. W rozstawionych namiotach dookoła placu zostały zaprezentowane własnoręczne prace/produkty mieszkańców Hopowa (np. rzeczy zrobione na szydełku, przetwory, domowe syropy, rzeźby, obrazy itp.). Plac przybrał na chwilę formę bazarku lokalnych twórców, jak poprzednio. Każdy z mieszkańców miał okazję lepiej poznać swoich sąsiadów, poznać ich talenty i pasje, a utalentowanych osób w Hopowie nigdy nie brakowało. Uczestnikami spotkania były zarówno dzieci, dorośli i seniorzy. W związku z tym, na scenie wiele chętnych osób mogło zaprezentować swój talent (śpiew, taniec, gra na instrumencie, recytacja itd.). Ochotnicy do prezentacji talentów mogli rejestrować się poprzez ankietę online. Natomiast podsumowaniem i zwieńczeniem Festiwalu Talentów będzie sąsiedzka zabawa „moc kolorów” czyli rozsypanie kolorowych proszków na uczestników w kolorach kwiatów kaszubskich.

II. MAMY GŁOS – czyli rozśpiewane Hopowo. To spotkanie-warsztaty śpiewane dla dużych i małych. Przeprowadzono przez dawnych członków zespołu Hopowianie. Warsztaty polegały na nauce dawnych piosenek z repertuaru tego zespołu, przypomnienie treści słów ich znaczenia oraz przybliżenia tradycji, kiedy, gdzie i przy jakich czynnościach i w okolicznościach dawniej śpiewano te piosenki. Bo jak wiadomo dawniej ludzie dawali sobie wsparcie i pokrzepienie oraz radość wspólnie śpiewając czy to, przy pracach polowych, w ogrodzie czy na uroczystościach rodzinnych. Pragnęliśmy sięgnąć do tych tradycji i dobrych zwyczajów, bo muzykalnych ludzi w Hopowie nie brakuje. Warsztaty odbyły się w Remizie OSP Hopowo, oczywiście w towarzystwie odpowiednich instrumentów takich jak akordeon, gitara i nie tylko. Spotkanie miało na celu wymianę międzypokoleniową i zderzenie tradycji śpiewania dawniej a dziś, która niestety zanika. Zapisy na warsztaty też w formie online.

III. TALENT MAM W RĘKACH – warsztaty rękodzielnictwa. Celem warsztatów była popularyzacja tworzenia rękodzieła jako formy twórczego spędzania wolnego czasu, dostępnej dla każdego bez względu na wiek czy posiadane umiejętności, promocja lokalnych twórców rękodzieła oraz promocja talentów. Dodatkowo poprzez to działanie chcieliśmy kultywować kulturę kaszubską, zwiększyć aktywność społeczną mieszkańców oraz stworzyć przestrzeń do międzypokoleniowej integracji mieszkańców.

W ramach tego zadania zorganizowano warsztat rękodzieła we współpracy z członkiniami Stowarzyszenia HopoBabki: dzierganie na szydełku oraz szycie, podczas których uczestnicy poznali tajniki operowania szydełkiem a wszystko to w połączeniu z kulturą Kaszub i motywem kwiatów kaszubskich.

GALERIA