Projekt jest dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.