Ułatwienia dostępu

Międzynarodowy wieczór w KUL-u! – Ukraina – Polska – Szwecja

KASZUBSKI UNIWERSYTET LUDOWY

26 lipca o godz. 17.00 zapraszamy na Międzynarodowy Wieczór w KUL-u z udziałem gości: Stefana Bietkowskiego – wieloletniego Rektora Uniwersytet Ludowego Santa Maria w Malmoe i Levko Dovgana z Zachodnio-Ukraińskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych ZURC we Lwowie. Razem z Markiem Byczkowskim – założycielem i wieloletnim prezesem KUL w Wieżycy spróbujemy poszukać odpowiedzi na kilka ważnych pytań dotyczących zmian społecznych i politycznych, jakie ( z jakimi przychodzi zmierzyć się naszym krajom?) przeżywają nasze kraje. Spotkanie jest otwarte i zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby wziąć udział w rozmowach.