Uczestnicy warsztatów garncarskich tworzyli piękne dzieła z gliny pod okiem instruktorów Bożeny i Tadeusza Zaborowskich. Było dużo inspiracji i kreatywności. Dziękujemy uczestnikom za energię i twórczą atmosferę!

Projekt “MODRA SZKOŁA” jest dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.