Ułatwienia dostępu

„Na Kaszuby” – warsztaty twórcze dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku

KASZUBSKI UNIWERSYTET LUDOWY

Słuchaczy Uniwersytetu III Wieku zapraszamy na twórcze warsztaty „Na Kaszuby”. Czeka moc atrakcji!