Słuchaczy Uniwersytetu III Wieku zapraszamy na twórcze warsztaty “Na Kaszuby”. Czeka moc atrakcji!