Opowieści z Rumunii przywiózł do mieszkańców Kaplicy, przewodnik i podróżnik Piotr Kowalewski z Wanoga – turystyka dziedzictwa. Było ciekawie i wesoło! Dziękujemy!:)