Ułatwienia dostępu

Pomorskie Forum Animatorów Kultury 2017 – pierwsze migawki

KASZUBSKI UNIWERSYTET LUDOWY

 

7 grudnia w GCKiB Czarna Dąbrówka spotykli się animatorzy kultury i nauczyciele, którzy rozmawiali o tym, „jak być sobą u siebie”, czyli co może być podstawą budowania tożsamości we wspólnotach lokalnych. Na początek kilka migawek z wczorajszego wydarzenia. Więcej informacji wkrótce.