Ułatwienia dostępu

„Ptasia stołówka” w kaszubskich lasach
Chwastowe Pole ze Sławek

KASZUBSKI UNIWERSYTET LUDOWY

Grupa nieformalna Chwastowe Pole ze Sławek od czerwca 2021 do września 2021r. realizowała projekt pod nazwą „„Ptasia stołówka” w kaszubskich lasach” w ramach konkursu grantowego „Ja, Ty, My – Sąsiedzi. Edycja 2021”.

Działania rozpoczęli od promocji wydarzenia i rekrutacji uczestników na warsztaty z ekspertami.

Podczas pierwszego spotkania odbyły się w pierwszej części warsztaty z ekspertem, który przekazał uczestnikom wiedzę na temat: Jak wykonać wysokiej jakości zdjęcia, filmiki. Uczestnicy pozyskali także wiedzę na temat sposobów tworzenia krótkiej relacji multimedialnej dotyczącej przebiegu prac związanych z budową karmnika. Do współpracy i wykonania tego zadania zaprosili pracownika Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego.

W drugiej części odbyło się spotkanie z Ornitologiem (do współpracy zaproszono Kaszubski Park Krajobrazowy). Ornitolog – opowiedział uczestnikom o lokalnie występujących gatunkach ptaków oraz czym je dokarmiać, aby mogły przetrwać zimę. Po czym uczestnicy udali się w teren, aby poobserwować i posłuchać ptactwo w terenie.

Na zakończenie każdy zespół otrzymał pakiet startowy materiałów służących do budowy karmników. Elementy drewniane na budowę karmników zostały nieodpłatnie przekazane przez zaprzyjaźnionego stolarza.

Podczas drugiego spotkania spotkano się uczestnikami na placu zabaw w Sławkach przy altanie i pomalowano, przyozdobiono przygotowane przez uczestników karmniki. 

Ze względów czasowych zrezygnowano z przekazywania na bieżąco relacji z postępu prac związanych z budową karmnika.

Uczestnicy w wyznaczonym terminie drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy przekazali swoje prezentacje multimedialne, w których zaprezentowali postęp prac i tym samym zgłosili swój udział w konkursie CYFROWĄ OPOWIEŚĆ. Na biesiadę przynieśli ze sobą karmniki, które wzięły udział w konkursie KARMNIK DLA PTAKÓW.

Podczas biesiady zostały zaprezentowane zarówno prezentacje multimedialne jak i karmniki. Każdy z przybyłych gości otrzymał formularz oceny z przygotowanymi wcześniej kryteriami i musiał dokonać oceny zarówno każdego karmnika jak i każdej prezentacji multimedialnej. Do liczenia głosów powołano z uczestników biesiady trzy osobową komisję. Po podliczeniu wszystkich głosów ogłoszono wyniki i nagrodzono trzy pierwsze miejsca w obu konkursach. Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody za udział. Zarówno w konkursie KARMNIK DLA PTAKÓW jak i CYFROWĄ OPOWIEŚĆ wzięło udział 13 zespołów składających się z osoby małoletniej i dorosłego. Podczas biesiady uczestnicy częstowani byli poczęstunkiem przygotowanym przez lokalne Koło Gospodyń Wiejskich w Sławkach. Spotkanie zostało uatrakcyjnione wspólnym śpiewem przy akordeonie.

Do realizacji zadania włączono poszczególnych członków KGW w Sławkach i mieszkańców, którzy zadbali o miejsce i uatrakcyjnienie całego wydarzenia. 

Ze względów natury technicznej zaprezentowano na FB i grupie FB – Info Sławki (stworzonej dla mieszkańców) jedynie trzy nagrodzone prezentacje multimedialne w ramach konkursu CYFROWA OPOWIEŚĆ.

GALERIA

ZOBACZ NA NASZYM KANALE YOUTUBE