Zapraszamy do udziału w projekcie, w którym przewidziane są warsztaty motywacyjne oraz spotkania indywidualne z doradcą zawodowym, psychologiem, animatorem pracy, jak również kursy zawodowe, staże i wiele innych form wsparcia.