Ułatwienia dostępu

Sieć Wiejskich Kuźni Pamięci

KASZUBSKI UNIWERSYTET LUDOWY

Z inicjatywy KUL doprowadziliśmy do powstania i rozwoju sieci „Wiejskie Kuźnie Pamięci” organizacji, grup nieformalnych i osób, przedstawicieli JST, które włączyły się i uczestniczyły w Wiejskich Kuźniach Pamięci w 2020 r. Do 2020 powstały 3 Wiejskie Kuźnie Pamięci i odbyły się 3 głośne lokalne wydarzenia:

Hopowo – Szady [kasz. splątany] Buk – potańcówka w lesie, na miejscu tradycyjnych spotkań mieszkańców Somonina, Egiertowa, Hopowa, Kaplicy i innych)

Kościerska Huta – Kozi Rynek – (jarmark i potańcówka w świetlicy na miejscy dawnego koziego targu)

Mściszewice – Pracownia Czesława Birra –miejsce spotkań przy pracowni zmarłego rzeźbiarza ludowego).

CO TO SĄ WIEJSKIE KUŹNIE PAMIĘCI?

Metaforycznie rzecz ujmując praca wśród ludzi i animowanie lokalnej aktywności przypomina pracę kowala – znajdowania sposobu na porozumienie/łączenie ludzi w różnym wieku  i doświadczeniu, miejscowych i przyjezdnych, naprawianiu rozmaitych niechęci i uprzedzeń. Będziemy typować takie wsie gdzie jeszcze żywa jest pamięć o miejscach, które w przeszłości wyróżniały tę wieś jako miejsce w którym istniały kuźnie, targowiska, gdzie żywa jest PAMIĘĆ o wybitnych mieszkańcach, miejsc (remizy, świetlice) gdzie odbywały się kiedyś imprezy taneczne ściągające mieszkańców innych wsi.

PO CO SIEĆ?

Celem sieci będzie zapewnienie ciągłości wydarzeń zapoczątkowanych w 2018 i 2020 w kolejnych latach. Dlatego oprócz możliwości spotkań, edukacji wymiany doświadczeń będziemy proponować członkom Sieci wsparcie kosztów organizacji i promocji wydarzeń ich Wiejskich Kuźni Pamięci w 2021 i 2022 roku.

JEST TO WAŻNE DLA DZIAŁAŃ KUL ZWIĄZANYCH Z DZIAŁANIAMI

PROMUJĄCYMI MARKĘ EDUKACYJNĄ I ROZPOZNAWALNOŚĆ

UNIWERSYTETU WŚRÓD MIESZKAŃCÓW I INTERESARIUSZY.

CELE SIECI WKP

  1. Promowanie idei i realizacji wydarzeń pod marką WKP, jako pomysłu na aktywizacje sąsiedzką i społeczną na Kaszubach
  2. Integracja środowisk lokalnych Liderów Wiejskich Kuźni Pamięci
  3. Podnoszenie wiedzy i kompetencji lokalnych Liderów Wiejskich Kuźni Pamięci oraz lokalnych animatorów kultury
  4. Wspieranie ciągłości realizacji wydarzeń WKP

Uczestnicy kursu w 2021 r. będą uczestniczyć w przygotowaniu i realizacji wydarzeń tych powstałych wcześniej WKP. Nabędą w ten sposób wiedzę o charakterze tego typu przedsięwzięć, którą wykorzystają w 2022. Możliwość transferu doświadczeń między środowiskami WKP będzie jednym z ważnych elementów aktywności Sieci.

W roku 2022 zaproponowaliśmy w ramach działań „Sieci” cykl szkoleń:

  1. Szkolenie „Dragon Dreaming”, które odbyło się 13 czerwca 2022 r. Nasze Re@nimatorki poznały nową metodę pracy w zespole.
  2. Szkolenie „Dragon Dreaming – przekształcanie efektów”, zrealizowane 5 grudnia 2022 r.  W tym szkoleniu wzięły już udział przedstawicielki nowych kuźni. Była to możliwość poznania się i przedstawienia planów na kolejne kuźnie.

 

Zadania współfinansowanego ze środków NIW-CRSO w ramach Rządowego Program Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030.

GALERIA