Dzięki współpracy z PIKphotography powstał 15-sto minutowy film, który jest skrótem a jednocześnie obrazuje przekrój działań i tematów podejmowanych w ramach projektu Studium Wiedzy o Pomorzu, który został dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.