Nasi aktywiści uczą się podstaw pisania projektów.

Tworzenie mikro-projektów, pierwsze kroki: