Ułatwienia dostępu

Uniwersytety Ludowe

KASZUBSKI UNIWERSYTET LUDOWY

18 czerwca 2020 r. Rada Ministrów przyjęła nowy program wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pod nazwą „Program Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030”. Jest to pierwszy w Polsce program, którego głównym celem jest rozwój edukacji dorosłych w formie grundtvigiańskich uniwersytetów ludowych. Program Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020–2030 

Kaszubski Uniwersytet Ludowy w 2023 otrzymał wsparcie finansowe w ramach Programu na realizację dwóch zadań: “Wieżyca Szkoła dla Życia” oraz “Kaszubska Kuźnica Pamięci”. 

WIEŻYCA SZKOŁA DLA ŻYCIA
Celem zadania jest wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i programowego KUL, dla rozwoju KUL jako internatowego uniwersytetu grundtvigiańskiego.
Zobacz więcej
KASZUBSKA KUŹNICA PAMIĘCI
Partnerstwo KUL i wiejskich grup nieformalnych/organizacji dla rozwijania działań aktywizujących społeczności wiejskie wokół pamięci i dziedzictwa przeszłości.
Zobacz więcej