Ułatwienia dostępu

Uwaga! Zmiana w zasadach rekrutacji do Uniwersytetu Ludowego dla Kobiet Aktywnych!

KASZUBSKI UNIWERSYTET LUDOWY

ULKA – Uniwersytet Ludowy Kobiet Aktywnych

projekt realizowany przez Kaszubski Uniwersytet Ludowy  w ramach Programu Wsparcia Rozwoju Uniwersytetów Ludowych dofinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Uwaga!

Zmiana do ZASAD REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROGRAMIE ULKA z dnia 07.04.2022r.

Z uwagi na duże zainteresowanie programem, podjęliśmy decyzję  o skróceniu okresu przyjmowania zgłoszeń z 20 kwietnia br do 12 kwietnia br do godz. 10.00.

Informacja o zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie zostanie najpóźniej w dniu 19 kwietnia 2022r. przekazana wybranym kandydatom drogą elektroniczną, telefonicznie
lub przez sms.