Ułatwienia dostępu

Wiejska Kuźnia Pamięci DamRocka Chmielno

KASZUBSKI UNIWERSYTET LUDOWY

Wiejska Kuźnia Pamięci DamRocka Chmielno

W dniu 20 i 21 sierpniu 2022r. nasze Re@nimatorki Wiejskiej Kuźni DamRocka Chmielno: Witosława Koprowska z Gdańska, Kinga Szulc  z Chmielna oraz Maja Wyżykowska z Załęża podjęły się organizacji plenerowego wydarzenia pn. „DAMrocka Chmielno – Wiejska Kuźni Pamięci” – kuźni pamięci (pół) legendarnej pomorskiej księżniczki Damroki, fundatorki kościoła w Chmielnie w oparciu o legendy kaszubskie: Dumna Damroka oraz Zatopione drzwi i dzwony (aut. Janusz Mamelski) oraz symbolikę w nich zawartą (złote drzwi Damroki, chmieleńskie dzwony).

Wydarzenie pierwszego dnia odbyło się w historycznym miejscu, a więc w samym chmieleńskim Grodzie (archeologiczny teren Grodziska przy plaży głównej), a w dniu następnym na terenie stadionu gminnego w ramach Festiwalu Tradycji Kaszubskich.

Wydarzenie DAMrocka Chmielno – Wiejska Kuźni Pamięci mające na celu „ożywić” (pół-legendarną) postać Damroki, która  zasłynęła dla Chmielan w sposób szczególny historyczny i symboliczny, poprzez niezłomność jej charakteru i piękno urody, rozpoczęło się o godz. 17 (w sobotę 20.08.2022 r.) symbolicznym przejściem uczestników imprezy przez tzw. Złote Drzwi Damroki, symbolizujące zaproszenie na gościnę a tym samym otwarcie niewykorzystywanego przez wiele lat terenu Grodziska dla mieszkańców i turystów.

Wiejska Kuźnia Pamięci – DAMrocka Chmielno jako plenerowe wydarzenie kulturalno – muzyczne miało przede wszystkim na celu aktywizację i budzenie postaw zaangażowania mieszkańców Chmielna, promowanie idei integracji i animacji społeczności wokół pamięci miejsca i lokalnego dziedzictwa przeszłości „zatopionej” w kaszubskiej legendzie, również w niekonwencjonalny – rockowy sposób.

W ramach wydarzenia odbyły się rodzinne rękodzielnicze warsztaty w przygotowanych na ten cel tematycznych namiotach (odbyły się: warsztat biżuterii średniowiecznej, przepasek, tkanych bransoletek, makramy, dzwonków z doniczek, malowania doniczek i kamieni wędrownych, złotych koron Damroki oraz kwiatów papierowych), które miały  na celu aktywne poznanie się i współpracę międzypokoleniową poprzez ocalenie od zapomnienia postaci Damroki, miejsca Grodziska i symboli dziedzictwa tej małej ojczyzny.  Ponadto w czasie trwania wydarzenia w Grodzie Damroki Re@nimatorki projektu dokonały prezentacji projektu WKP DAMrocka Chmielno oraz krótkiej prelekcji historycznej o terenie Grodziska. Uczestnicy mogli również symboliczne pozostawić „ślad” na postawionych w specjalnych ramach drzwiach w Grodzie Damroki, wspólnie tworzyć mural legendy o Damroce oraz namalować portret jej wizerunku.

W jednym z namiotów odbyło się kino plenerowe – czyli pokaz filmowy legend kaszubskich: Diabelska rola, Światło, Ja już nie będę – opowieści na podstawie książki „Legendy Kaszubskie” Janusza Mamelskiego zrealizowanych przez Fundację Aby Chciało Się Chcieć.

Zwieńczeniem pierwszego dnia WKP DAMrocka Chmielno było widowisko muzyczne – białego śpiewu nad wodą jeziora Kłodno pod przewodnictwem pieśniarki
i rękodzielniczki Magdaleny Lesieckiej wraz z Re@nimatorkami oraz symboliczne rozpalanie ognia, symbolizującego domowe palenisko Grodu Damroki zapraszające wszystkich gości, uczestników wydarzenia do wzajemnego poznania się i integracji przy wspólnym poczęstunku.

Drugiego dnia wydarzenia w ramach wydarzenia Festiwalu Tradycji Kaszubskich organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury, Rekreacji i Sportu w Chmielnie Re@nimatorki w specjalnie ustawionym namiocie projektu, dokonały prezentacji idei Wiejskich Kuźni Pamięci oraz samego wydarzenia „DAMrocka Chmielno – Wiejska Kuźnia Pamięci”.
W namiocie zostały również zaprezentowane prace powstałe na warsztatach rękodzielniczych na Grodzisku oraz dokonano losowania nagrody/upominku dla uczestników warsztatów rękodzielniczych oraz zaangażowanych do realizacji imprezy wolontariuszy. Na koniec dwudniowego wydarzenia na scenie muzycznej zaprezentował się zespół rockowy – TMS The Mind Seekers z Sierakowic, który poprzez swoje mocne rockowe brzmienie stanowił finał wydarzenia, jak również głośną zapowiedź cyklicznej (rokrocznej) kuźni pamięci tej niezwykłej, chmieleńskiej księżniczki.

Uczestnikami wydarzenia byli zarówno mieszkańcy Chmielna oraz turyści i zaproszeni goście, w tym przedstawiciele lokalnych organizacji społecznych i instytucji publicznych, jak np. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby. Również lokalni przedsiębiorcy, którzy przekazali nieodpłatnie słodki poczęstunek oraz pamiątki rzeczowe dla uczestników i wolontariuszy wydarzenia.  
W realizację kuźni zostały zaangażowane również pozostałe Re@nimatorki projektu realizowanego przez Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy, rękodzielnicy do poprowadzenia warsztatów oraz wolontariusze do obsługi strefy poczęstunku oraz przygotowania miejsca imprezy. Wydarzenie zakładało udział 40 uczestników warsztatów rękodzielniczych, a łącznie w dwudniowym projekcie DAMrocka Chmielno WKP ok 80 osób, niemniej jednak zainteresowanie przerosło oczekiwania organizatorek, gdyż łącznie w wydarzeniu uczestniczyło 180 osób, które potwierdziły swoje uczestnictwo na liście obecności.

Zapraszamy do śledzenia strony facebook Wiejskiej Kuźni Pamięci – DamRocka Chmielno

Zadania współfinansowanego ze środków NIW-CRSO w ramach Rządowego Program Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030.

GALERIA