Ułatwienia dostępu

Wiejska Kuźnia Pamięci Kozi Rynek – Inicjatywa Anny Miszczak

KASZUBSKI UNIWERSYTET LUDOWY

Anna Miszczak była pomysłodawczynią i organizatorką Wiejskiej Kuźni Pamięci Kozi Rynek. W ramach projektu odbył się „IV Jarmark na Kozim Rynku” w Kościerskiej Hucie, który odbył się 2 września 2023 roku. Celem wydarzenia było zachowanie tradycji regionalnych oraz integracja społeczności lokalnej.

Wydarzenie przyciągnęło około 100-150 osób, w tym mieszkańców wsi oraz osoby wspierające i współpracujące, a także członków KGW w Kościerskiej Hucie. Na jarmarku rękodzieła regionalnego można było kupić oryginalne, ręcznie robione produkty oraz wziąć udział w konkursach i animacjach dla dzieci.

Wieczorem odbyła się potańcówka przy muzyce kapeli kaszubskiej „Zgrywańce”, podczas której serwowano poczęstunek. Wszyscy uczestnicy mogli swobodnie korzystać z wydarzenia, które było otwarte i ogólnodostępne.

Kuźnia jest sposobem na integrację mieszkańców wsi. Na wyrobienie poczucia tożsamości z miejscem i jego tradycją wśród mieszkańców, którzy są napływowi ( a to już spora grupa). Poza tym to świetne wydarzenie promujące kreatywność i przedsiębiorczość ( jarmark), tradycje rękodzielnicze ( warsztaty) oraz muzykę kaszubską ( potańcówka) – opowiada Anna Miszczak

_______________________________________________________________________________________________________________

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030