Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do lektury najnowszej książki p. Franciszka Hirsza.

Wersja drukowana ukazała się dzięki współwydawcom: Beacie i Andrzejowi Młyńskim.