Ułatwienia dostępu

WSZYSCY CHÓREM
grupa nieformalna Oratorium z Główczyc

KASZUBSKI UNIWERSYTET LUDOWY

Grupa nieformalna Oratorium z Główczyc od czerwca 2021 do listopada 2021r. realizowała projekt pod nazwą „WSZYSCY CHÓREM” w ramach konkursu grantowego „Ja, Ty, My – Sąsiedzi. Edycja 2021”.

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

Zorganizowano cykl międzypokoleniowych warsztatów wokalnych w okresie od 15 czerwca do 31 października (od dzieci po seniorów), których finałem były koncerty chóru.

Odpowiadamy w ten sposób na zaobserwowany problem, który polega na izolowaniu się ludzi- skutek COVID.

Do działania włączono proboszcza parafii w Główczycach, organistę, krawcową oraz panie z kółka różańcowego.

Odbiorcami działania było społeczność Parafii Rzymskokatolickiej w Główczycach.

Działanie wsparli: proboszcz, który udostępnił miejsce na warsztaty oraz występ, organista, który udostępnił nagłośnienie, Krawcowa, która uszyła stroje dla chórzystów, Pań z kółka różańcowego, które upiekły ciasta na koncert. O przedsięwzięciu poinformowano poprzez Facebook, plakaty oraz informację podczas ogłoszeń parafialnych.

GALERIA