Ułatwienia dostępu

Wybrano Prezesa Zarządu Fundacji „Kaszubski Uniwersytet Ludowy”

KASZUBSKI UNIWERSYTET LUDOWY

Rada Fundacji „Kaszubski Uniwersytet Ludowy” w dniu 16.10.2017 powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Mariusza Mówkę.

Mariusz Mówka. Lat 56, żonaty 2 dzieci. Mieszka w Gniewinie.
W 1987 roku ukończył UG na kierunku historia, specjalność nauczycielska. Absolwent studiów podyplomowych na SGH w Warszawie z zakresu zarządzania projektami UE. W latach 1994-2004 sekretarz Gminy Gniewino. W latach 1999-2003 kierował biurem Zarządu Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich (obecnie Związek Gmin Pomorskich). Wykładowca na Podyplomowym Studium Prawa i Funduszy Europejskich na Wydziale Zarządzania Politechniki Gdańskiej. Współautor i realizator projektów medialnych finansowanych przez Komisję Europejską, realizowanych przez TVP O/Gdańsk. Współpracował z organizacjami pozarządowymi w Polsce i zagranicą, w ostatnich latach w obszarze edukacji finansowej i mikroprzedsiębiorczości. W latach 2012-2015 koordynator Europejskiej Sieci Zadłużenia Konsumenckiego ECDN. Autor i współautor szeregu strategii, w tym Lokalnej Grupy Kaszuby. Od kilkunastu lat współpracuje z KUL jako ekspert w projektach współpracy międzynarodowej z Ukrainą. Pracował jako trener, doradca projektowy i ewaluator. W latach 2005-2006 koordynował pracą grup roboczych w ramach ZK-P, które doprowadziły do opracowania strategii ochrony oraz rozwoju języka i kultury kaszubskiej. Posiada duże doświadczenie związane z planowaniem projektów oraz analizą strategiczną dla NGO i mikrofirm.

Nowy Prezes obejmie stanowisko z dniem 1.12.2017 r.