Ułatwienia dostępu

WYJŚCIE Z UR. Odsłuchy wspólne

KASZUBSKI UNIWERSYTET LUDOWY

Fundacja Zróbmy Sztukę oraz Kaszubski Uniwersytet Ludowy zapraszają:

JESTEŚMY DOKUMENTEM. JESTEŚMY POEMATEM. NASZE INDYWIDUALNE HISTORIE OPOWIEDZIANE NA GŁOS TRANSFORMUJĄ SIĘ W CHÓRALNĄ, UNIWERSALNĄ I UZDRAWIAJĄCĄ OPOWIEŚĆ.

WYJŚCIE Z UR. Odsłuchy wspólne

Rita Jankowska & Maja Miro

Khedi Alieva & Chór Społeczny Kobiet

Poemat dokumentalny „Wyjście z Ur” to tekst inspirowany doświadczeniem uchodźczyni wojennej Khedi Alievy, dedykowany wszystkich kobietom, które doświadczyły, i nadal doświadczają, straty z powodu wojen i konfliktów zbrojnych.

To kobieca, intymna opowieść o wyjściu ze świata przemocy, żałoby, uchodźstwa, obcości – i odnalezieniu własnej mocy, przynależności, bliskości. To wspólny głos o tryumfie życia nad śmiercią.

Autorka tekstu, Rita Jankowska, w sierpniu 2022 roku zwołała w Gdańsku 27-osobowy chór społeczny kobiet do jego performatywnego odczytania w Europejskim Centrum Solidarności.  Wzięła w nim udział również sama Khedi Alieva oraz Maja Miro, która skomponowała do niego muzykę. Kolejne chóralne czytanie odbyło się podczas Ogólnopolskiego Nie-Kongresu Animatorów i Animatorek Kultury zorganizowanego przez Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku. A następnie, w ramach projektu „Poematy dokumentalne – odsłuchy społeczne” dofinansowanego ze środków Miasta Gdańska, utwór został nagrany studyjnie i wspólnie odsłuchany w Gdańsk Miasto Literatury oraz Europejskim Centrum Solidarności.

W ramach projektu „WYJŚCIE Z UR. Odsłuchy wspólne” dofinansowanego ze środków Województwa Pomorskiego poemat zostanie odsłuchanyw 5 miastach/miejscach kultury w regionie.

26 kwietnia o godz. 18.00 zapraszamy do siedziby Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w Wieżycy.

Po wspólnym odsłuchaniu zapraszamy do rozmowy z autorkami projektu: Ritą Jankowską & Mają Miro oraz Khedi Alievą – dla których idea wpływu kobiecego pierwiastka na proces równoważenia społeczeństw i kultury oraz budowania wspólnego, międzykulturowego „pola życia” – to idea realna, konieczna i sprawcza.  

tekst i reżyseria : Rita Jankowska

muzyka: Maja Miro

wykonanie: Khedi Alieva & Chór Społeczny Kobiet

nagrania: Paweł Osicki / Marek Romanowski & Maro Records

projekt graficzny: Marek Jankowski

Organizator: Fundacja Zróbmy Sztukę

Dofinansowano ze środków Województwa Pomorskiego

więcej:

https://www.facebook.com/zrobmysztuke/

https://www.facebook.com/Rita.Jankowska.Rita/

kontakt:

Rita Jankowska

rita.jankowska@proton.me

502 481 750

BIO:

RITA JANKOWSKA

pisarka, dramaturżka, reżyserka off teatru, performerka. Autorka utworów dramatycznych i

poematów dokumentalnych zrealizowanych scenicznie, czytań performatywnych, słuchowisk, wydarzeń literacko-muzycznych, filmowej adaptacji sztuki teatralnej. Założycielka Teatru Błękitna Sukienka. Twórczyni projektów teatralno-społecznych na granicy sztuki teatru i terapii, do których powołuje wielopokoleniowe zespoły oraz chóry społeczne. Wielokrotna stypendystka Miasta Gdańska, Marszałka Województwa Pomorskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie teatru, dramaturgii i literatury. Autorka debiutanckiej książki prozatorskiej o transformacji traumy poprzez artystyczną drogę „Dryfujące słońca” (wyd. Papier w Dole, 2023).

W 2016  roku wyróżniona NAGRODĄ SPECJALNĄ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA WYBITNE ZASŁUGI W DZIEDZINIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ ORAZ UPOWSZECHNIANIE I OCHRONĘ KULTURY NA RZECZ MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO.

MAJA MIRO

flecistka, specjalizująca się w grze na instrumentach historycznych we współczesnych kontekstach;

improwizatorka; kompozytorka. Dyrektor artystyczna festiwalu instrumentów historycznych Cappella Angelica w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Od 2006 roku zamawia i przygotowuje prawykonania nowych utworów na flet barokowy, m.in. kompozytorów ukraińskich, polskich i holenderskich. Współpracuje z europejskimi zespołami instrumentów historycznych. Stypendystka programu Rządu Holenderskiego „Top Talent”, Stichting Sweelinck Fond, Ministra Kultury RP, Prezydenta Miasta Gdańska, Marszałka Województwa Pomorskiego, Małopolskiej Fundacji „Sapere Auso”, Fundacji im. St. Estreichera oraz Towarzystwa Przyjaciół Krakowa w Chicago.

KHEDI ALIEVA

uchodźczyni wojenna z Czeczeni, działaczka na rzecz integracji międzykulturowej. Prezeska fundacji

Kobiety Wędrowne. Przez dwie kadencje pracowała w Radzie Imigrantów i Imigrantek w Gdańsku;

nagrodzona m.in. Gdańską Nagrodą Równości im. Pawła Adamowicza. Prowadzi w Warszawie

Kuchnię Konfliktu – przedsiębiorstwo społeczne współtworzone przez uchodźców/czynie, pracujące

na rzecz dialogu międzykulturowego i wzmocnienia społeczności migrantów. Prowadzi warsztaty dla studentów, nauczycieli, pracowników socjalnych i urzędników miejskich na temat różnorodności kulturowej, migracji i integracji imigrantów, a także warsztaty dla imigrantek i uchodźczyń na temat ich praw w Polsce.