Ułatwienia dostępu

Wymiana wkładu kominowego centralnego ogrzewania Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego.

KASZUBSKI UNIWERSYTET LUDOWY

Pod koniec września 2023 r. w Kaszubskim Uniwersytecie Ludowym przeprowadzono remont oraz wymianę wkładu kominowego.

Prace obejmowały:
– Wykucie oraz demontaż zużytego, skorodowanego wkładu kominowego

– montaż nowego wkładu kominowego, składającego się z certyfikowanych modułów

– obróbka ściany wokół wejścia komina

– utylizacja zużytego wkładu kominowego 

Prace zwiększyły efektywność odprowadzenia spalin, efektywność cieplną układu oraz zwiększyły bezpieczeństwo ppoż.

____________________________________________________________

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO

Przed wymianą:

Po wymianie: