Jak rozwijać kompetencje animatorów kultury na wsi i dać im poczucie, że kultura jest kluczowym elementem rozwoju osobistego i społecznego w lokalnych społecznościach?

W naszym 2 –letnim projekcie 12 Re@nimatorów (kobiet i mężczyzn) nauczy się na czym polega praktyczne wykorzystanie edukacji kulturalnej w budowaniu aktywności kulturalnej 3 wiejskich społeczności.
Dzięki pracy w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami 3 wsi, w ciągu 16 miesięcy i 140 godzin zajęć prowadzonych metodą uniwersytetu ludowego (UL), Re@nimatorzy rozwiną swoje kompetencje o umiejętności zarządzania, pracy z grupą i w grupie, wykorzystywania cyfrowych technologii.
Nauczą się twórczo wykorzystywać i interpretować dostępne w KUL i w terenie zasoby kultury materialnej i niematerialnej Kaszub. Sprawdzą zdobytą wiedzę i umiejętności pracując wspólnie z mieszkańcami 3 wsi nad Wiejskimi Kuźniami Pamięci (WKP).

Wspólna praca zaowocuje w 2020 r. zrealizowanymi 3 wydarzeniami kulturalnymi oraz towarzyszącymi im wystawami multimedialnymi.

Organizacja i program WKP - plik pdf do pobrania


Spotkanie informacyjne w KUL

24 lipca spotkaliśmy się z naszymi partnerami i przyjaciółmi – Stowarzyszeniem „Kaszubianki” z Kamienicy Szlacheckiej, Stowarzyszeniem Trzech Wsi „Kaszubski Zakątek” i Stowarzyszeniem Kobiet Aktywnych „Jezioranki” by porozmawiać o nowej ofercie projektowej KUL.

Już od dzisiaj można zgłaszać się na „Wiejskie Kuźnie Pamięci. Edukacja kulturalna metodą Uniwersytetu Ludowego dla rozwijania kapitału społecznego wsi”.

Ruszamy z programem!

Trenerzy Wiejskich Kuźni Pamięci spotkali się 3 czerwca 2019 r. by omówić wszystkie szczegóły programu i przygotować harmonogram zjazdów. Efektem pracy jest ciekawa oferta warsztatów dla wszystkich, którzy chcą aktywnie działać w swoich społecznościach w zakresie edukacji kulturalnej. Rekrutacja do projektu ruszy w wakacje, więc warto śledzić naszą stronę internetową i Facebooka!

Organizacja i program warsztatów jest już dostępny.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Kontakt:

Anita Brzoskowska - tel. 533 733 153

anita.brzoskowska@kul.org.pl


Animatorzy kultury i aktywiści mogą już zgłaszać chęć udziału w projekcie za pomocą formularza on-line (Google Forms).

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 sierpnia br.Kwestionariusz rekrutacyjny

Do pobrania kwestionariusz rekrutacyjny dla kandydatów/kandydatek do projektu w formacie .DOCX oraz .PDF

Po wypełnieniu, prosimy odesłać wypełnione kwestionariusze mailowo na adres anita.brzoskowska@kul.org.pl lud osobiście do biura KUL w Wieżycy.

Zgłoszenia do projektu przyjmujemy do 30 sierpnia br.

Regulamin rekrutacji

Do pobrania Regulamin rekrutacji dla kandydatów/kandydatek do projektu w formacie .PDF