ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup 5 zestawów materiałów do przeprowadzenia zajęć rękodzielniczych malowania na porcelanie

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2018 prowadzone w trybie rozeznania rynku na zakup 5 zestawów materiałów do przeprowadzenia zajęć rękodzielniczych malowania na porcelanieNa zakup 5 zestawów materiałów do przeprowadzenia zajęć rękodzielniczych malowania na porcelanie w ramach projektu „NESTOR – standard wsparcia osób starszych w Powiecie Kartuskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej: 6 Integracja, Działania: 6.2 Usługi społeczne, […]