Ułatwienia dostępu

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup 5 zestawów materiałów do przeprowadzenia zajęć rękodzielniczych malowania na porcelanie

KASZUBSKI UNIWERSYTET LUDOWY

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2018 prowadzone w trybie rozeznania rynku na zakup 5 zestawów materiałów do przeprowadzenia zajęć rękodzielniczych
malowania na porcelanieNa zakup 5 zestawów materiałów do przeprowadzenia zajęć rękodzielniczych malowania na porcelanie w ramach projektu „NESTOR – standard wsparcia osób starszych w Powiecie Kartuskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej: 6 Integracja, Działania: 6.2 Usługi
społeczne, Poddziałania: 6.2.2 Rozwój usług społecznych.

Szczegóły: Zapytanie ofertowe_5 pakietów materiałów do przeprowadzenia zajęć rękodzielniczych malowania na porcelanie