Ułatwienia dostępu

Publikacja o WKP – Kaszubska Kuźnica Pamięci 2023

Publikacja o WKP - Kaszubska Kuźnica Pamięci 2023

IDEA PROJEKTU Projekt „Kaszubska Kuźnica Pamięci” to partnerstwo pomiędzy uniwersytetem ludowym a wiejskimi grupami nieformalnymi/organizacjami, które ma za zadanie wzmocnienie ich potencjału instytucjonalnego, ludzkiego i programowego.  Celem projektu jest rozwijanie aktywności społeczności wiejskich wokół dziedzictwa przeszłości i skupienie się na temacie „małej historii”, który wykorzystuje doświadczenia Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w zakresie działań na rzecz wspierania aktywności kobiet, rozwijania edukacji obywatelskiej oraz aktywizacji wspólnot lokalnych. Cele jakie […]