Ułatwienia dostępu

Publikacja o WKP – Kaszubska Kuźnica Pamięci 2023

KASZUBSKI UNIWERSYTET LUDOWY

IDEA PROJEKTU

Projekt „Kaszubska Kuźnica Pamięci” to partnerstwo pomiędzy uniwersytetem ludowym a wiejskimi grupami nieformalnymi/organizacjami, które ma za zadanie wzmocnienie ich potencjału instytucjonalnego, ludzkiego i programowego. 

Celem projektu jest rozwijanie aktywności społeczności wiejskich wokół dziedzictwa przeszłości i skupienie się na temacie „małej historii”, który wykorzystuje doświadczenia Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w zakresie działań na rzecz wspierania aktywności kobiet, rozwijania edukacji obywatelskiej oraz aktywizacji wspólnot lokalnych.

Cele jakie przyświecają projektowi to:

– wzmocnienie kompetencji liderów/animatorów dla ciągłości działań aktywizujących wiejskie grupy nieformalne/organizacje

Aby zapewnić ciągłość działań aktywizujących wśród wiejskich grup nieformalnych i organizacji, konieczne jest wzmocnienie kompetencji ich liderów i animatorów. W tym celu przeprowadzone zostaną następujące działania:

  • Wsparcie edukacyjne i mentorskie
  • Organizacja wydarzeń aktywizujących i integrujących społeczności wiejskich wokół „Małej Historii”
  • poprawa integracji, zasięgu i popularyzacji działań wiejskich grup nieformalnych/organizacji

Realizacja celu poprawy integracji, zasięgu i popularyzacji działań wiejskich grup nieformalnych/organizacji wymaga podjęcia następujących działań:

  • Wsparcie edukacyjne i mentorskie
  • Wyjazdy studyjne

– stworzenie lokalnego partnerstwa kul z wiejskimi grupami nieformalnymi/organizacjami

Tworzenie i rozwój oferty w zakresie edukacji obywatelskiej wymaga współpracy z wiejskimi grupami nieformalnymi i organizacjami. Dzięki stworzeniu lokalnego Partnerstwa KUL z tymi grupami, można przyczynić się do rozwoju edukacji dorosłych w formie grundtvigiańskich uniwersytetów ludowych, które:

  • Umożliwiają rozwój osobisty i zawodowy oraz zwiększenie aktywności obywatelskiej
  • Wpływają na rozwój społeczności lokalnych
  • Oddają hołd zachowaniu i przekazywaniu tradycji oraz dziedzictwa narodowego.

Więcej o tym działaniu, o wydarzeniach w 2023 możecie poczytać w publikacji: