Ułatwienia dostępu

Uniwersytety Ludowe wobec wyzwań współczesności

10 czerwca 2022 r. w godzinach 10:15 – 15:30 odbędzie się ogólnopolska konferencja zatytułowana „Uniwersytety Ludowe wobec wyzwań współczesności”.  Wydarzenie będzie miało miejsce na terenie Sejmu RP i będzie transmitowane online. W programie m.in.: debata o modelu Uniwersytetów Ludowych w Polsce; Prezentacje innowacyjnych praktyk społecznych ULi z całej Polski.                                 […]

Rusza kurs pn. „Jak uruchamiać potencjał młodych w przestrzeni aktywności kadr kultury”

Kurs „Uruchamiamy potencjał młodych w przestrzeni aktywności kadr kultury” to 60.godzinne stacjonarne szkolenie, które będzie zrealizowane w siedzibie Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w Wieżycy oraz w wybranym sołectwie / wsi, gdzie się odbędzie część praktyczna kursu mająca na celu uruchomienie potencjału młodych do aktywnego uczestniczenia w konkretnym, wspólnie wypracowanym, wydarzeniu kulturalnym. Kurs jest adresowany do 12 osób reprezentujących szeroko rozumiane kadry kultury w tym m.in. –  animatorów, instruktorów, […]

Otwieramy rekrutację na szkolenie
„Jak uruchamiać
potencjał młodych w działaniach świetlic/domów kultury”

Kaszubski Uniwersytet ludowy zaprasza na szkolenie  „Jak uruchamiać potencjał młodych w działaniach świetlic/domów kultury” Szkolenie skierowane jest do: – pracowników świetlic (środowiskowych, wiejskich, szkolnych),  – animatorów z domów/ośrodków kultury,  – organizacji pozarządowych/grup nieformalnych,  którzy: – chcą podnieść swoje kompetencje w zakresie włączania młodych do przestrzeni aktywności świetlic/domów kultury/ngo – szukają inspiracji, ciekawych pomysłów, dobrych praktyk. Oferujemy 56.godzinne szkolenie, realizowane w formie […]

Architektura dla miejsca. Warsztaty obywatelskie

  W dniach 23-29 czerwca wraz ze studentami i kadrą Katedry Projektowania Środowiskowego Politechniki odbywa się w Wieżycy i na terenie wsi Piotrowo. W działania edukacyjne słuchaczy włączyliśmy mieszkańców, którzy w trakcie studiów terenowych dzielili się swoją wiedzą, pamięcią i doświadczeniami. W proces edukacji włączyliśmy także nietypowe źródło o tradycyjnej zabudowie wsi Piotrowo, w postaci prac malarstwa poplenerowego z przełomu lat 80 i 90 XX wieku, organizowanych w Kaszubskim Uniwersytecie Ludowym. […]