Pomorzanki w działaniu. Kultura obywatelska kobiet aktywnych w życiu publicznym regionu

Debata badaczy i praktyków 22 czerwca 2022 r. Jak funkcjonują zróżnicowane inicjatywy i jakie są formy aktywności obywatelskiej kobiet? Co zachęca i mobilizuje kobiety, a co je zniechęca i wypycha ze sfery publicznej? Czy istnieje specyficzny kobiecy model samoorganizacji i działania? I jaką w nim rolę odgrywają zdemokratyzowane, oddolnie tworzone struktury opierające się na osobistych relacjach liderek środowiskowych i lokalnych? A przede wszystkim o tym, jakie są motywacje, doświadczenia, postawy, aspiracje oraz cele i świat wartości […]

Uwaga! Zmiana w zasadach rekrutacji do Uniwersytetu Ludowego dla Kobiet Aktywnych!

„ULKA – Uniwersytet Ludowy Kobiet Aktywnych” projekt realizowany przez Kaszubski Uniwersytet Ludowy  w ramach Programu Wsparcia Rozwoju Uniwersytetów Ludowych dofinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Uwaga! Zmiana do ZASAD REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROGRAMIE ULKA z dnia 07.04.2022r. Z uwagi na duże zainteresowanie programem, podjęliśmy decyzję  o skróceniu okresu przyjmowania zgłoszeń z 20 kwietnia br do 12 kwietnia br do godz. 10.00. Informacja o zakwalifikowaniu […]

Rusza kolejna edycja Uniwersytetu dla Kobiet Aktywnych!

„ULKA – Uniwersytet Ludowy Kobiet Aktywnych” projekt realizowany przez Kaszubski Uniwersytet Ludowy  w ramach Programu Wsparcia Rozwoju Uniwersytetów Ludowych dofinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Celem programu ULKA jest: przygotowanie do pełnienia roli aktywnych obywatelsko, lokalnych liderek, świadomych swoich zasobów, inspirujących się w swoich działaniach dziedzictwem kulturowym Kaszub i Pomorza. W ramach programu ULKA zapewniamy uczestniczkom […]

Informacja o wyborze oferty

Informujemy o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zapytania ofertowego nr 4/2021 w sprawie budowy naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 23 kWp. Nadesłano 5 ofert. W postępowaniu największą liczbę punktów otrzymała oferta firmy ECO4PLANET Sp. z o.o. Ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa. Załączniki: Protokół Komisji

Zapytanie ofertowe!

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2021 z dnia 02.07.2021 r. dot. budowy naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 23 kWp dla budynku Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w Wieżycy. Zadanie zrealizowane zostanie w formule “zaprojektuj i wybuduj” finansowane ze środków NIW-CRSO Program Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030 w ramach zadania „Wieżyca – szkoła dla życia”. Zapytanie ofertowe tutaj. Załączniki: Mapa sytuacyjna

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/2021

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 3/2021 Dotyczącego wyboru wykonawcy prac w zakresie budowy naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 20kWp dla budynku Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w Wieżycy. Zadanie zrealizowane zostanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” Zadanie jest finansowane ze środków NIW-CRSO Program Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030, w ramach zadania „Wieżyca – szkoła dla życia”. Szczegóły w załączniku tutaj.