Informacja o wyborze oferty

Informujemy o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zapytania ofertowego nr 4/2021 w sprawie budowy naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 23 kWp. Nadesłano 5 ofert. W postępowaniu największą liczbę punktów otrzymała oferta firmy ECO4PLANET Sp. z o.o. Ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa. Załączniki: Protokół Komisji

Zapytanie ofertowe!

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2021 z dnia 02.07.2021 r. dot. budowy naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 23 kWp dla budynku Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w Wieżycy. Zadanie zrealizowane zostanie w formule “zaprojektuj i wybuduj” finansowane ze środków NIW-CRSO Program Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030 w ramach zadania „Wieżyca – szkoła dla życia”. Zapytanie ofertowe tutaj. Załączniki: Mapa sytuacyjna

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/2021

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 3/2021 Dotyczącego wyboru wykonawcy prac w zakresie budowy naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 20kWp dla budynku Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w Wieżycy. Zadanie zrealizowane zostanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” Zadanie jest finansowane ze środków NIW-CRSO Program Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030, w ramach zadania „Wieżyca – szkoła dla życia”. Szczegóły w załączniku tutaj.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2021

Z powodu przekroczenia  budżetu przeznaczonego na wykonanie zadania, Kaszubski Uniwersytet Ludowy unieważnia postępowanie zapytania ofertowego nr 2/2021 dotyczące wyboru wykonawcy prac w zakresie zagospodarowania terenu parkingu przy Kaszubskim Uniwersytecie Ludowym, w miejscowości Wieżyca, na terenie działki 981 (obręb Szymbark gmina Stężyca).  Zadanie  finansowane ze środków NIW-CRSO Program Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030 w ramach zadania „Wieżyca – szkoła dla życia”. Szczegóły w załączniku tutaj.

Zapytanie ofertowe!

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2021 z dnia 17.06.2021 r. dot. budowy naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 20 kWp dla budynku Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w Wieżycy. Zadanie zrealizowane zostanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” finansowane ze środków NIW-CRSO Program Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030 w ramach zadania „Wieżyca – szkoła dla życia”. Zapytanie ofertowe tutaj. Załączniki: Mapa sytuacyjna   Zapraszamy do zapoznania się z warunkami zamówienia i składania […]

Zmieniamy się dla Was

Zmieniamy się dla Was W KUL-u trwają prace nad wyciszeniem i wentylacją sali konferencyjnej. Zamontowano już dodatkowe okna o podwyższonej dźwiękoszczelności. Teraz czas na wentylację. Przed nami wymiana oświetlenia i malowanie. Całość prac i zakupów została sfinansowana ze środków NIW-CSRO pochodzących z Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych PWRUL, w ramach zadania „Wieżyca – szkoła dla życia”. GALERIA